• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Urząd i Instytucje: Stowarzyszenia  w trójmieście

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Promyk Nadziei
ul. Piecewska 9
80-288 Gdańsk
tel.: fax: 347-69-97
email: gspn@poczta.onet.pl
www: free.ngo.pl/promyknadziei

Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
ul. Kołobrzeska 57
80-397 Gdańsk


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe Osa
ul. Warzywnicza 10a
80-383 Gdańsk
tel.: 301 98 72
email: osa_stowarzyszenie@wp.pl
www: www.osa.w.pl

Stowarzyszenie Dobroczynne Pomorskie Centrum Pomocy Rodzinie - Rodzinny Ośrodek Kryzysowy
ul. Ku Ujściu 23
80-701 Gdańsk
tel.: 328 52 23
 

Stowarzyszenie Dom Drewniany
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
tel.: 301 68 54 fax: 305 57 22
email: biuro@domydrewniane.org
www: www.domydrewniane.org

Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc
ul. Strajku Dokerów 31
80-544 Gdańsk
tel.: fax: 3431172
email: domnaskraju@wp.pl
 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Zagrożonym Demoralizacją
ul. Nowe Ogrody 30 Lok.047
80-803 Gdańsk
tel.: 321 34 56 , 321 34 65


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Śląska 37
80-379 Gdańsk
tel.: fax: 557 53 41
email: spoagd@wp.pl
www: www.spoa.org.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
ul. Wojska Polskiego 24
80-277 Gdańsk
tel.: 344 09 93 fax: 341 11 10
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Gdańska "tTrojan''
ul. Niska 2a/3
80-616 Gdańsk
tel.: fax: 307 34 23

Stowarzyszenie Razem W Europie
Skr. Poczt. 334
80-958 Gdańsk50
tel.: fax: 305 55 28
email: rwe@rwe.org.pl
www: www.rwe.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych I Adopcyjnych "Pelikan"
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
80-457 Gdańsk
tel.: fax: 344 60 65
email: pelikan286@wp.pl

Stowarzyszenie Teatralno - Edukacyjno "Wybrzeżak"
ul. Św. Ducha 2
80-834 Gdańsk
tel.: 301 70 21 wew 245,212 fax: 305 22 63
email: arusil@wybrzezak.org
www: www.wybrzezak.org

Amnesty International
ul. Jaśkowa Dolina 4
80-252 Gdańsk
tel.: 347 60 94 fax: 341 57 92
email: amnesty@amnesty.org.pl
www: www.amnesty.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym Na Wolność "Emaus"
ul. Sandomierska 55
80-074 Gdańsk
tel.: 305 59 79

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Z Upośledzeniem Umysłowym "Światło I Cienie"
ul. Aleja Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk
tel.: 765 54 65 fax: 765 54 66


Gdańskie Stowarzyszenie Chorych Na Chorobę Parkinsona
ul. Batorego 47 M. 7
80-255 Gdańsk
tel.: (58) 552 30 82, 0-501 452 887

Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków
ul. Bora-Komorowskiego 15/1
80-385 Gdańsk
tel.: (58) 553 21 65
 
Gdańskie Stowarzyszenie Instytut Kultury I Oświaty Kobiet
Skr.Poczt.50 ul. Startowa 11 A/9
80-471 Gdańsk
tel.: fax: 347 67 87
email: graswic@wp.pl
 

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu
ul. Biała 11a
80-435 Gdańsk
tel.: 341 11 27
email: szafir01@wp.pl
 
Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
ul. Stryjewskiego 28
80-620 Gdańsk
tel.: 307-30-61, 304-16-80, 304-16-80
email: elger@wp.pl


Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
ul. Nowe Ogrody 35
80-803 Gdańsk
tel.: 3025163

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "Przymierze"
ul. Krzemowa 3
80-041 Gdańsk
tel.: 306 75 26
 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Urzędów Zatrudnienia W Polsce - Agencja Promocji Zawodowej Kobiet
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
tel.: fax: 305 22 44
email: apzk@apzk.com.pl
www: www.apzk.com.pl

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych Na Epilepsję I Ich Przyjaciół "Piast"
ul. Drzewieckiego 2f / 2
80-464 Gdańsk
tel.: 346 67 96 fax: 558 34 21
email: epipiast@wp.pl
www: www.epipiast.webpark.pl

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
ul. Grunwaldzka 553a Lok.11
80-339 Gdańsk
tel.: 0 501 773 425


Oliwskie Stowarzyszenie Kulturalne
ul. Jacka Opata Rybińskiego 9
80-637 Gdańsk
tel.: 552 03 83

Polskie Stowarzyszenie Chorych Na Hemofilię - Koło Terenowe
ul. Magnoliowa 11
80-126 Gdańsk
tel.: 322 06 06
 
Stowarzyszenie Polytrauma Gdańskie Centrum Urazów Wielonarządowych
ul. Dębinki 7
80-214 Gdańsk

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa I Choroby Crohna
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Pomorski Oddział Wojewódzki
ul. Gen. Hallera 10/12
80-461 Gdańsk

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Terenowe
ul. Tysiąclecia 13a
80-351 Gdańsk
tel.: 553 83 71, 553 02 61 fax: 553 25 11
email: psouu@softel.gda.pl


Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Zespołem Prader Willi W Gdańsku
ul. Al. Wojska Polskiego 42/5
80-268 Gdańsk
tel.: (58) 664 50 93


Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
ul. Gen. Józefa Fiszera 14
80-231 Gdańsk
tel.: 341 12 71 wew. 226 fax: 341 61 44
email: annas@imp.gda.pl
www: www.pompaciepla.org

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel.: 624 21 39

Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu I Ich Przyjaciół - Koło Regionalne
ul. Gen. Bora Komorowskiego 15
80-377 Gdańsk
tel.: fax: 558 34 21
 

Stowarzyszenie "Daj Szansę"
ul. Sychty 2 M. 6
80-767 Gdańsk
tel.: 0-505 024 600
email: dajszanse@awp.net.pl


Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"
ul. Dragana 9
80-807 Gdańsk
tel.: fax: 302 79 81
www: technik.spsk1.pl/~aragorn/naszedzieci

Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii''
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel.: fax: 349 22 70
email: onkol@amg.gda.pl
 

Stowarzyszenie "Lions Club Amber"
ul. Cefeusa 12
80-299 Gdańsk
tel.: 554 60 66
email: leoamber@wp.pl
www: leoamber.vq.pl

Stowarzyszenie "tNasze Siedlce"
ul. Kartuska 197/2
80-122 Gdańsk
tel.: 306 37 45
email: stowarzyszenienaszesiedlce@wp.pl


Stowarzyszenie "Więcej Niż Domy"
ul. Mierosławskiego 21
80-430 Gdańsk
tel.: 344 06 44 fax: 341 15 62
email: gdansk@habitat.pl
www: www.gdansk.habitat.pl

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy W Gdańsku
ul. Matejki 6
80-232 Gdańsk
tel.: 347 03 42 fax: 347 03 44
email: cig@itnet.pl
www: www.swp.gda.pl

Stowarzyszenie „Więcej Niż Domy”
ul. Mierosławskiego 21
80-430 Gdańsk
tel.: 3440644, 3411562
email: gdansk@habitat.pl


Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy W Gdańsku
ul. Matejki 6
80-232 Gdańsk
email: malg.m@swp.gda.pl
 

Stowarzyszenie Absolwentów UG Klub Absolwentów Wydziału Prawa I Administracji
ul. Bitwy Pod Lenino 42
80-809 Gdańsk
tel.: 305 76 71
 

-


Stowarzyszenie Akcja Społeczna /Sas/
ul. Pniewskiego 5/4
80-231 Gdańsk
tel.: 520 38 28 fax: 340 01 86
email: sas.bpo@wp.pl
www: www.gdansk.bpo.engo.pl

Stowarzyszenie Antymobbingowe Barbary Grabowskiej
ul. Asnyka 5/3
80-316 Gdańsk
tel.: 605 744 746
email: z.grabowski@wp.pl
www: www.mobbing.com.pl

Stowarzyszenie Bałtyckie Centrum "Gender"
ul. Lelewela 31 Lok. 4
80-442 Gdańsk
tel.: fax: 344 58 75
email: gender@logonet.pl
www: www.gender.logonet.pl

Stowarzyszenie Bursztynników W Polsce
ul. Beniowskiego 5
80-382 Gdańsk
tel.: 554 92 23


Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień
ul. Hynka 12
80-465 Gdańsk
tel.: (58) 55 21 32
 

Stowarzyszenie FRRE.C.
ul. Św.Ducha 2
80-834 Gdańsk
tel.: 304 54 20 fax: 301 19 57
email: free.c@wp.pl


Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski - Jadłodajnia 'Pomocna Dłoń'
ul. Na Zaspę 45
80-546 Gdańsk
tel.: fax: 343 16 25


Stowarzyszenie Gildia Kupców Gdańskich
ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk
tel.: fax: 301 39 55
email: gildia@axel.com.pl
 

Stowarzyszenie Gitariada
ul. Gdyńska 5g/16
80-340 Gdańsk
tel.: 557 80 83
email: gitarda@polbox.com.pl
 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Odział Gdański
ul. Długa 47
80–827 Gdańsk
tel.: 3055882;3055884
email: wg@kg.gda.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Im.Św.Ojca Pio
ul. Przemyska 21
80-180 Gdańsk
tel.: 309 95 15

Stowarzyszenie Inżynieria Twórczego Myślenia
ul. Siennicka 4/27
80-758 Gdańsk
tel.: fax: 301-07-94
email: sitm@poczta.onet.pl
www: free.art.pl/sitm2000/

Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Leśnictwa I Drzewnictwa W Gdańsku
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
tel.: 301 28 61 wew.209 , 321 22 46
 

Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych Teatr - Edukacja - Rehabilitacja
ul. Kamieńskiego 1 Lok.22
80-170 Gdańsk
tel.: 302 53 63 fax: 0-501 650 466
 

Stowarzyszenie Literackie Scriptus
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
tel.: 665 40 98
email: dokdw@univ.gda.pl
www: www.pimka.iq.pl/scriptus/nota.htm

Stowarzyszenie Ludzi Wyleczonych Z Raka Płuc
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel.: 349 24 00 fax: 349 24 29
 

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci - Oddział W Gdańsku
ul. Bolesława Chrobrego 78b/18
80-414 Gdańsk
tel.: fax: 344 50 32
email: gdansk@smd.org.pl
www: www.gdansk.smd.org.pl

Stowarzyszenie Monar - Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu W Gdańsku
ul. Kochanowskiego 7a
80-402 Gdańsk


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"
ul. Srebrniki 1
80-282 Gdańsk
tel.: 341 80 81 wew. 405, 410 fax: 341 87 55
email: bml@amg.gda.pl,tokajj@interia.pl


Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Z Toczeniem Rumieniowatym Układowym "Lupus Polska"
ul. Dębinki 2
80-211 Gdańsk
tel.: 349 15 179


Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „Adiutare”
ul. Cygańska Góra 22/20
80-171 Gdańsk
tel.: (58) 349 24 00
email: adiutare@op.pl


Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny
ul. Bażyńskiego 32
80-309 Gdańsk
tel.: (58) 552 13 98, 552 12 31 wew. 209
 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Chorobami Układu Nerwowego
ul. W. Pniewskiego 1
80-246 Gdańsk


Stowarzyszenie Promocji Literatury Wśród Osób Niepełnosprawnych Splot
ul. Czerwony Dwór 21
80-376 Gdańsk
tel.: (58) 557 46 84 , 301 48 11 wew.230


Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
ul. Wojska Polskiego 24
80-277 Gdańsk
tel.: (58) 344 09 93


Stowarzyszenie Rzemiosła Polskiego
ul. Miałki Szlak 123
80-717 Gdańsk
tel.: 301 10 08
 

Stowarzyszenie Samopomocy "Krąg"
ul. Olszyńska 41
80-734 Gdańsk
tel.: fax: 301 92 62
 

Stowarzyszenie Semper Scientia "Zawsze Wiedza"
ul.Sztormowa 2d/8
80-335 Gdańsk
tel.: 0-600 345 687, 0-600 384 409
email: scientia@panda.bg.uniw.gda.pl
 

Stowarzyszenie Sercu Na Ratunek
ul. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk
tel.: (58) 349 22 22

Stowarzyszenie Szarych Szeregów - Oddział Morski W Gdańsku
ul. Za Murami 2/10
80-823 Gdańsk
tel.: 301 36 21
 

Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy Znak
ul. Doki 3
80-956 Gdańsk
tel.: 763 15 07
email: znak@free.art.pl
 

Stowarzyszenie Teatru Otwartego
ul. Śląska 66b
80-389 Gdańsk
tel.: 553 34 42 fax: 556 25 55
email: legalh@use.pl
 

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich - Oddział
ul. Gdyńskich Kosynierów 11
80-866 Gdańsk
tel.: fax: 305 30 65
email: stpgdansk@gd.home.pl


Stowarzyszenie Wspierania Gdańskiej Gastroenterologii "Endosigma"
ul. Al.Jana Pawła Ii 50
80-462 Gdańsk
tel.: 768 43 83 fax: 556 38 70
email: mchelstowska@t-net.com.pl
 

Stowarzyszenie Wspólnota Serc
ul. Hoene 6
80-041 Gdańsk
tel.: fax: 3068112


Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, Neww - Polska
ul. Miszewskiego 17 Lok. 100
80-239 Gdańsk
tel.: 344 97 50 fax: 344 38 53
email: neww@neww.org.pl
www: www.neww.org.pl

Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących I Ich Sympatyków - Pomorze
ul. Rokitnikowa 8
81-589 Gdynia
tel.: 629-85-19


Gdyńskie Stowarzyszenie Dializowanych
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
tel.: (58) 664 14 93


Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Porażeniem Mózgowym
ul. Witomińska 25/27
81-311 Gdynia
tel.: (58) 667 80 10
 

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich Przy Oddziale Onkologicznym Szpitala Morskiego
ul. Powstania Styczniowego 1a
81-519 Gdynia
tel.: (58) 622 00 51, 622 25 00
email: amazonki@trojmiasto.pl
www: >www.trojmiasto.pl/amazonki


Stowarzyszenie Chorych Na Chorobę Parkinsona I Ich Rodzin Z Siedzibą W Gdyni
ul. 3 Maja 27-31
81-374 Gdynia
tel.: (58) 621 65 79
email: parkinson@pf.pl
www: >www.stowarzyszenie.jaqb.int.pl


Stowarzyszenie Handlowa 9
ul. Handlowa 9
Gdynia


Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca
ul. Armii Krajowej 26
81-372 Gdynia

tel.: (58) 661 55 52, fax: 665 66 55 (202)
email: hospicjum@wp.pl


Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
ul. Chwarznieńska 136/138
81-602 Gdynia
tel.: (58) 624 33 62
email: sofia11@wp.pl


Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin I Przyjaciół "Effetha"
ul. Świętojańska 99/8
81-381 Gdynia
tel.: (58) 620 99 59


Stowarzyszenie Osób Z Wadą Słuchu "Cisza"
ul. Harcerska 7/14
81-417 Gdynia
tel.: 622 88 61
email: ciszagdynia@free.ngo.pl
 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Nadpobudliwością Psychoruchową I Ich Rodzinom "Pomost"
ul. Tatarczana 1a /21
81-591 Gdynia
tel.: (58) 629 36 05, 520 10 93


Stowarzyszenie Pro Euro - Centrum Wspierania Biznesu
ul. Starowiejska 37/2
81–356 Gdynia
tel.: 7819303; 7819304


Stowarzyszenie "RAZEM"
ul. Szyprów 26
81-561 Gdynia
tel.: 667 70 92 fax: 669 52 22
email: razem@razem.org
www: www.razem.org

Stowarzyszenie Rodzin Chorych Na Zespół Marfana Pomóżmy Naszym Dzieciom
ul. Świętojańska 49/17
81-391 Gdynia
tel.: (58) 620 97 23, 629 44 25, 0601 28 62 45
email: marfan@marfan.pl


Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Polskie
ul. Harcerska 4
81-425 Gdynia
tel.: fax: 622 07 48
email: psouugdynia@poczta.onet.pl


Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego "Sclerosis Multiplex"
ul. Bławatna 11e/4
81-095 Gdynia
tel.: (58) 686 29 55


Stowarzyszenie MACIERZ
ul. Żeromskiego 26
81-346 Gdynia
tel.: 0-507 507 569
email: macierz@macierz.net
www: www.macierz.net

Stowarzyszenie "Dziecko Ryzyka"
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
tel.: 699 82 43, 699 82 41
 

Pierwsze Polskie Stowarzyszenie Integracji Bezdomnych I Ubogich "Teraz Biedni"
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3 Lok. 49
81-621 Gdynia
email: teraz_biedni@free.ngo.pl
www: free.ngo.pl/teraz_biedni/

Stowarzyszenie "Auto - Taxi - Nord"
ul. Chwaszczyńska 28
81-574 Gdynia
tel.: 629 11 11 fax: 629 44 24


Stowarzyszenie "Oksywie-Net"
ul. Błękitna 3 Kl. I Lok. 3
81-171 Gdynia
tel.: 667 00 98
email: oksywienet@oksywienet.org.pl
www: www.oksywienet.org.pl

Stowarzyszenie Instytut Sprawności Fizycznej I Działań Twórczych Kolonia Artystów - Gdańsk Stocznia
ul. Gospodarska 12
81-208 Gdynia
tel.: 0-505 391 891
email: nikt222@wp.pl
www: kolonia-artystow.prv.pl

Stowarzyszenie Producentów Artykułów Ogrodniczych W Sopocie
ul. Świętojańska 135/5
81-401 Gdynia
tel.: 622 74 25 fax: 622 14 06
email: spao@poczta.onet.pl
www: www.spao.pl

Stowarzyszenie Taksówkarzy Taksówek Osobowych "Medyk Taxi"
ul. Cechowa 22
81-194 Gdynia
tel.: 665 57 77


Stowarzyszenie Właścicieli Taksówek Osobowych "Port - Trans - Taxi"
ul. Polska 41
81-334 Gdynia
tel.: 621 50 50


Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
ul. Pck 2 Lok.84
81-621 Gdynia
tel.: 624 21 39


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży "Vitava"
ul. CHWARZNIEŃSKA 2
81-613 Gdynia
tel.: 624 77 51
 

Stowarzyszenie Wdów I Rodzin Marynarzy Promu Jan Heweliusz
ul. WYSPIAŃSKIEGO 17/35
81-435 Gdynia
tel.: 6223765


Polskie Stowarzyszenie Naturoterapii
ul. Zamenhoffa 17
81-290 Gdynia


Stowarzyszenie "Eluesis"
ul. Partyzantów 44/6
81-423 Gdynia
tel.: 602 597 729
email: eleusis@free.ngo.pl
www: free.ngo.pl/eleusis

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacji Ruchowej "Kolibki"
Al. Zwycięstwa 291
81-525 Gdynia
tel.: 624 85 83


Stowarzyszenie Dobroczynne Pomorskie Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
ul. Leszczynki 153
81-200 Gdynia
tel.: 667 02 22


Stowarzyszenie Ekologiczne Nihil Semper Floret
ul. Morska 91/22
81-225 Gdynia
tel.: fax: 620 62 70
email: nihil.semper@wp.pl
www:

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych Z Miasta Przez III Rzeszę
ul. Władysława IV 51
81-387 Gdynia
tel.: 6207466, 6204457


Stowarzyszenie Młodzi Demokraci - Koło Gdynia
Gdynia
tel.: 271113
email: dstenzel@poczta.fm
www: www.gdynia.smd.org.pl

Stowarzyszenie Muzyczne CHRISTOPHER Im. Krzysztofa Klenczona
ul. Sucharskiego 11a/4
81-157 Gdynia
tel.: 6253727 fax: 58 7827617
email: klenczon.stow@wp.pl
www: www.klenczon.of.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania I Rozwoju Ortolaryngologii Gdańskiej Laryngo-Progess
ul. Wójta Radtkego 1
81-348 Gdynia
tel.: 620 75 01wew. 376
 

Stowarzyszenie Natura - Człowiek
ul. Osowska 14
81-045 Gdynia
tel.: 663 84 47 fax: 664 26 87
email: rokorgdynia@wp.pl
 

Stowarzyszenie Naturoterapeutów Tajemniczy Ogród
ul. Romanowskiego 6c/8
81-185 Gdynia


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Twórczym
ul. Traugutta 9
81-100 Gdynia
tel.: 620 81 70


Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa
ul. Skwer Kościuszki 12
81-912 Gdynia
tel.: 626 32 98 fax: 626 34 87
email: kasiafili@wp.pl


Stowarzyszenie Twórcze I Edukacyjne "Wyspa"
ul. Słowackiego 53
81-392 Gdynia
tel.: 620 19 21
email: wyspa@wyspa.org.pl
www: www.wyspa.org.pl

Stowarzyszenie Właścicieli Ziemi Uprzemysłowionej
ul. Bema 27/1 Skr.Poczt. 244
81-969 Gdynia
tel.: 620 40 28
email: ewatrojmiasto@op.pl


Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju Alfa
ul. Ramułta 13
81-241 Gdynia
 

Stowarzyszenie Żeglarzy Profesjonalnych
ul. Aleja Zjednoczenia 7
81-345 Gdynia
tel.: 624 36 84


Stowarzyszenie "Sokrates"
ul. 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel.: fax: 620 03 24
email: sokrates3@wp.pl
 

Stowarzyszenie Attac Polska Obywatelska Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapitałowego
ul. Wojewódzka 24 Lok. 1
81-437 Gdynia
tel.: 622 79 58, 0-503 362 540
email: polska@attac.org,attac@pologne.com
www: www.attac.pologne.com

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6
81-455 Gdynia
tel.: fax: 660 96 81
email: skef@skok-stef.com.pl
 

Stowarzyszenie Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci "Trampolina"
ul. Iwaszkiewicza 2a/8
81-597 Gdynia
tel.: 671 94 52 wew. 351
 

Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
ul. Szczecińska 29/9
81-326 Gdynia
tel.: 5531765
 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów I Animatorów Klanza, Koło Gdańskie
ul. Sibeliusa 12/3
81-015 Gdynia
tel.: 664-09-92
 

Polskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich
ul. Polska 2
81-339 Gdynia
tel.: 6215433, 6203116
 

Stowarzyszenie "Ekozespoły - Gdynia"
ul. Chylońska 262/4
81-016 Gdynia
tel.: fax: 632 77 35
email: wowa@wsm.gdynia.pl
 

Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych
ul. Morska 83
81-225 Gdynia
tel.: 6289662, 6289388 fax: 6216701
 

Stowarzyszenie Kajakowe Bałtyk - Gdynia
ul. Płk. Dąbka 243e/1
81-155 Gdynia
tel.: 627-03-78


Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Zawodowo
ul. Morska 91/22
81-225 Gdynia
tel.: 782 24 82 0 608 380 721 fax: 620 62 70

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża "Era - Art."
ul. Wojewódzka 7
81-437 Gdynia
tel.: 622-33-11


Stowarzyszenie "Chrystus Dla Narodów - Polska"
ul. Falista 10
81-331 Gdynia
tel.: 058/ 620 01 84
 

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk"
ul. Maciejewicza 11
81-189 Gdynia
tel.: 58/ 7821717


Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym W Wypadkach Drogowych I Innych Zdarzeniach Inter Alia
ul. Starowiejska 47l
81-363 Gdynia
tel.: 058 620 55 99 620 48 79
email: biuro@inter-alia.pl


Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów "Wzajemna Pomoc"
ul. Chwarznieńska 136 / 138
81-602 Gdynia


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
ul. Andersa 27
81-831 Sopot
tel.: 551 20 34; 0605 039 922
www: www.elsa.org.pl

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Altzhaimera
ul. Armii Krajowej 94
81-824 Sopot
tel.: fax: 551-63-64
email: alzheimer.gdansk@free.ngo.pl
www: free.ngo.pl/alzheimer.gdansk

Sopockie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Tęczowy Dom"
ul. 23 Marca 32C
81-820 Sopot
tel.: 551-79-35
email: teczowy.dom@neostrada.pl


Stowarzyszenie "PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE"
ul. Kościuszki 22/24
81-704 Sopot
tel.: 550-74-84


Stowarzyszenie Hospicjum Im. Św. Siostry Faustyny
ul. Niepodległości 759a
81-838 Sopot
tel.: fax: (58) 555 11 86
email: hospicjum-dom-sopot@tlen.pl


Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju I Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
ul. Polna 16 M. 20
81-745 Sopot
tel.: 551 18 15, 551 30 84
email: gosiczka@wp.pl


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
Al. Niepodległości 783
81-805 Sopot
tel.: fax: : (58) 551 12 63, 551 58 66
email: spon.sopot.feniks@neostrada.pl


Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa"
ul. Grunwaldzka 65
81-771 Sopot
tel.: (58) 550 70 05 fax: 555 03 28


Stowarzyszenie Sopociaków
ul. Haffnera 57
81-718 Sopot
tel.: fax: 551-86-75
email: unitex@unitex.com.pl


Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Mewa"
ul. Bohaterów Monte Cassino 5
81-805 Sopot
tel.: 550 70 69


Sopockie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Tęczowy Dom" Lub Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym - Koło W Sopocie
ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot
tel.: fax: 551 65 24

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" - Oddział W Gdańsku
ul. Mickiewicza 3/20
81-834 Sopot
tel.: 551 58 77, 551 59 88


Stowarzyszenie POMOC
ul. Lipowa 14
81-750 Sopot
tel.: fax: 551 21 51
 

Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy"
ul. Śląska 11/10
81-319 Sopot
tel.: 620 74 36
email: razem_przeciw_przemocy@interia.pl

Stowarzyszenie Animatorów Zdrowia Psychicznego "Zielona Myśl"
ul. Wybickiego 25 Lok.3
81-842 Sopot
tel.: fax: 551 38 53

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św.Wincentego Apaulo
ul. Małopolska 44a
81-813 Sopot
tel.: 5517444

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek Przy Bibliotece Głównej Miejskiej
ul. Obrońców Westerplatte 16
81-706 Sopot
tel.: 551 12 87 fax: 550 08 90
email: mbp@sopot.pl


Stowarzyszenie Przystań
ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot
tel.: tel 551 23 18 fax: 551 65 24

Stowarzyszenie Rozwoju Ratownictwa Polskiego - Biuro Zarządu
ul. Reja 13/15
81-874 Sopot
tel.: 5502995, 5510026 fax: 5504988
email: office@bcgi.com.pl


Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PESCA)
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
tel.: 5511613, 5510061 wew. 369


Polskie Stowarzyszenie Morskie Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Al. Niepodległości 797
81-810 Sopot
tel.: 5501548

Polskie Stowarzyszenie Prawa Samorządowego
ul. Armii Krajowej 119/121, Pok. 436
81-824 Sopot
tel.: 5551006 wew. 484

Stowarzyszenie Ekologii Życia Ekoistnienie
ul. 23-Go Marca 91d/46
81-820 Sopot
tel.: 5502134


Stowarzyszenie Inwestorów I Użytkowników Lokali Usługowych
Al. Niepodległości 801
81-701 Sopot
tel.: 553 48 85


Stowarzyszenie Doktorantów I Młodych Naukowców SAPERE AUDE
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
tel.: 0 603 330 930 ; fax: (58) 554 21 69
email: wozniczka@razem.pl,sbass1@o2.pl
www: http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=sapere_aude

Stowarzyszenie "Trivium - Edukacja. Wychowanie. Profilaktyka."
Al. Niepodległości 751
81-838 Sopot