• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Urząd i Instytucje: Gminne ośrodki pomocy społecznej

GOPS realizuje zadania własne (na przykładzie gminy Somonino), własne o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

rozpoznawanie i ocena potrzeb osób i rodzin, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają interwencji socjalnej,

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

udzielanie rodzinom i osobom pomocy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym organizacji opieki i usług domowych oraz pielęgnacyjnych,

organizowanie funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie, w tym Domu Pomocy Społecznej o zasięgu lokalnym z uwzględnieniem infrastruktury społecznej,

przyznawanie i wypłacanie rent socjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków stałych z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, gwarantowanych zasiłków okresowych, zasiłków okresowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa,

opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na świadczenia zdrowotne osób uprawnionych,

wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych,

pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezrobotnych, które nie posiadają żadnego źródła utrzymania,

kierowanie osób na Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

udzielanie pomocy cudzoziemcom zwanym “uchodźcami”,

udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

sprawianie pogrzebów,

przyznawanie i wypłacanie pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,

przyznawanie w wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w celu wzmocnienia lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu sprzyjających temu celowi,

zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,

współpraca z działającymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami charytatywnymi, fundacjami i osobami fizycznymi w celu jak najpełniejszej realizacji pomocy społecznej,

propagowanie idei pomocy dla najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie spotkań, dyskusji, akcji charytatywnych,

organizowanie świetlic dla dzieci z grup ryzyka.

prowadzenie środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań chronionych jako środowiskowych form pomocy o zasięgu lokalnym i kierowanie do nich osób wymagających tego rodzaju opieki.


GOPS realizuje zadania własne i obowiązkowe Gminy oraz zadania zlecone zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej

Adresy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Pomorskim:

Wejherowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. os. Przyjaźni 6; 84-200 Wejherowo
Tel.(058) 6727824; fax. (058) 6727824

Rusocin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rataja 5; 83-031 Rusocin
Tel.(058) 6911501; fax. (058) 6911501

Liniewo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 9; 83-420 Liniewo
Tel. (058) 6878048

Chojnice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice
Tel. (052) 3973496

Lichnowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tczewska 6; 82-224 Lichnowy
Tel .(055) 2712786; fax. (055) 2712723

Czarna Dąbrówka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czarna Dąbrówka 33; 77-116 Czarna Dąbrówka;
Tel. (059) 8212660; fax. (059) 8212660

Pszczółki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomorska 18; 83-032 Pszczółki
Tel. (058) 6839096; fax. (058) 6829195

Kościerzyna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzelecka 9; 83-400 Kościerzyna
Tel.(058) 6866557

Główczyce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słupska 21; 76-220 Główczyce
Tel. (059) 8116015; fax. (059) 8116015

Chmielno
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętopełka 1; 83-333 Chmielno
Tel. (058) 6842215; fax. (058) 6842215

Miłoradz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
ul. Żuławska 9; 82-213 Miłoradz
Tel. (055) 2711485

Borzytuchom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zwycięstwa 56; 77-141 Borzytuchom
Tel. (059) 8211316 w. 38; fax. (059) 8211390

Sierakowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kartuska 23a; 83-340 Sierakowice
Tel.(058) 6819392; fax. (058) 6819392

Koczała
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zielona 2; 77-220 Koczała
Tel. (059) 8574430; fax. (059) 8574201

Gniewino
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gniewino 43; 84-250 Gniewino
Tel. (058) 6767213; fax. (058) 6767226

Stare Pole
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marynarki Wojennej 6; 82-220 Stare Pole
Tel. (055) 2713046; fax. (055) 2713046

Morzeszczyn
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 22 Lipca 4; 83-132 Morzeszczyn
Tel. (058) 5362724 w. 10; fax. (058) 5362792

Somonino
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ceynowy 21; 83-314 Somonino
Tel.(058) 6841326; fax. (058) 6841144

Puck
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 10 Lutego 29; 84-100 Puck
Tel. (058) 6732096 w. 27

Lipnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słomińskiego 19; 77-130 Lipnica
Tel. (059) 8218311; fax. (059) 8218317

Karsin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 222; 83-440 Karsin
Tel. (058) 6873120 w. 37; fax. (058) 6873120

Sztutowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
ul. Gdańska 55; 82-110 Sztutowo;
Tel. (055) 2477109; fax. (055) 2478396

Suchy Dąb
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 17a; 83-022 Suchy Dąb
Tel. (058) 6828682

Malbork
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ceglana 7; 82-200 Malbork
Tel. (055) 2729401

Stężyca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sobieskiego 14; 83-322 Stężyca
Tel. (058) 6843480; fax. (058) 6843344

Potęgowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 5; 76-230 Potęgowo
Tel. (059) 8115114; fax. (059) 8115114

Kolbudy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1; 83-050 Kolbudy
Tel. (058) 6827289

Skórcz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 28; 83-220 Skórcz
Tel. (058) 5824718; fax. (058) 5824718

Szemud
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kartuska 13; 84-217 Szemud
Tel. (058) 6761190 w. 33; fax. (058) 6761113

Słupsk
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sportowa 34; 76-200 Słupsk
Tel. (059) 8428460 w. 32; fax. (059) 8429254

Krokowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 13; 84-110 Krokowa
Tel. (058) 6737091; fax. (058) 6737091

Studzienice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kaszubska 7; 77-143 Studzienice
Tel. (059) 8216593 w. 13; fax. (059) 8216510

Lubichowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zblewska 8; 83-240 Lubichowo
Tel. (058) 5885226 w. 18; fax. (058) 5885340

Przodkowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
ul. Kartuska 21; 83-304 Przodkowo
Tel. (058) 6851425 w. 37

Żukowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 52; 83-330 Żukowo
Tel. (058) 6818264

Tuchomie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sobieskiego 16; 77-133 Tuchomie
Tel. (059) 8215695 w. 29; fax. (059) 8215610

Osiek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 23; 83-221 Osiek
Tel. (058) 5821223; fax. (058) 5821223

Linia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Turystyczna 15; 84-223 Linia
Tel. (058) 6768580; fax. (058) 6768588

Gardeja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kwidzyńska 36; 82-520 Gardeja;
Tel. (055) 2751421

Człuchów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plantowa 28; 77-300 Człuchów
Tel. (059) 8343796; fax. (059) 8343796

Przywidz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 7; 83-047 Przywidz
Tel. (058) 6825132; fax. (058) 6825132

Luzino
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 7; 84-242 Luzino
Tel. (058) 6782068 w. 60

Bobowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo
Tel. (058) 5621766; fax. (058) 5621723

Mikołajki Pomorskie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie
Tel. (055) 2770055

Cewice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. os. 40-lecia PRL 35; 84-312 Cewice
Tel. (059) 8611467; fax. (059) 8613173

Kobylnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 1; 76-251 Kobylnica
Tel. (059) 8429616; fax. (059) 8429616

Dziemiany
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 8 Marca 3; 83-425 Dziemiany
Tel. (058) 6880002 w. 26; fax. (058) 6880128

Ryjewo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 1; 82-420 Ryjewo
Tel. (055) 2774293; fax. (055) 2774293

Cedry Wielkie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krasickiego 16; 83-020 Cedry Wielkie
Tel. (058) 6836104 w. 45; fax. (058) 6836166

Skarszewy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościerska 11; 83-250 Skarszewy
Tel. (058) 5882436

Kołczygłowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słupska 56; 77-140 Kołczygłowy
Tel. (059) 8213231 w. 25; fax. (059) 8213232 w. 25

Kaliska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nowowiejska 2; 83-260 Kaliska
Tel. (058) 5889201 w. 45; fax. (058) 5889206

Stegna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 7; 82-103 Stegna
Tel. (055) 2478286; fax. (055) 2478541

Stara Kiszewa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 1; 83-430 Stara Kiszewa
Tel. (058) 6876302 w. 28; fax. (058) 6876745

Starogard Gdański
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Prusa 45; 83-200 Starogard Gdański
Tel. (058) 5613490; fax. (058) 5613490

Nowa Wieś Lęborska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Młynarska 11; 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Tel. (059) 8612474; fax. (059) 8612474

Kartuzy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Hallera 1; 83-300 Kartuzy
Tel. (058) 6812631; fax. (058) 6812631

Sadlinki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kwidzyńska 12; 82-522 Sadlinki
Tel. (055) 2757582

Ostaszewo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ostaszewo 36, 82-112 Ostaszewo
Tel. (055) 2471561

Sulęczyno
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kaszubska 26; 83-320 Sulęczyno
Tel. (058) 6844076; fax. (058) 6844001

Przechlewo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4; 77-320 Przechlewo
Tel. (059) 8334604

Kosakowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 69; 81-198 Kosakowo
Tel. (058) 6791327; fax. (058) 6791744

Choczewo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kusocińskiego 5; 84-210 Choczewo
Tel.(058) 6763422

Trąbki Wielkie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 12; 83-034 Trąbki Wielkie
Tel. (058) 6837012

Smołdzino
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 3; 76-214 Smołdzino
Tel. (059) 8117274; fax. (059) 8117460

Lipusz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 7; 83-424 Lipusz
Tel. (058) 6874530 w. 26

Pelplin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Grunwaldzki 7; 83-130 Pelplin
Tel. (058) 5361247; fax. (058) 5363402

Zblewo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 40; 83-210 Zblewo
Tel. (058) 5884381 w. 37; fax. (058) 5884569

Trzebielino
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Trzebielino 7a; 77-235 Trzebielino
Tel. (059) 8580255; fax. (059) 8580167

Nowa Karczma
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nowa Karczma 11; 83-404 Nowa Karczma
Tel. (058) 6877127 w. 34

Smętowo Graniczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 9; 83-230 Smętowo Graniczne
Tel. (058) 5619025; fax. (058) 5619025

Kwidzyn
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grudziądzka 30; 82-501 Kwidzyn
Tel. (055) 2610447; fax. (055) 2792306

Damnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Górna 1; 76-231 Damnica
Tel. (059) 8113248; fax. (059) 8113046