• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Urząd i Instytucje: Biuro porad obywatelskich

Cele:

wspieranie inne organizacji pozarządowych

działanie na polu pomocy społecznej

działanie na rzecz osób bezdomnych

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

działanie na rzecz więźniów i byłych więźniów

pozarządowa platforma poradnicza

Odziały w województwie pomorskim:

Debrzno
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
Telefon: (0-59) 833 57 50, 833 71 49, Faks: (0-59) 833 57 50, 833 71 49
E-mail:
bpo@stowdeb.prv.pl, stowdeb@pro.onet.pl,

www.stowdeb.prv.pl
Budynek niedostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych
Godziny i dni przyjęć:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 9 - 13, środa w godz. 13 - 17

Gdańsk
ul. Pniewskiego 5/4, 80-261 Gdańsk
Telefon: (0-58) 520 38 28, Faks:(0-58) 520 38 28
E-mail:
sas.bpo@wp.pl,

www.gdansk.bpo.engo.pl
Budynek niedostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych
Godziny i dni przyjęć:
poniedziałek. - czwartek w godz. 16 – 20, piątek-nieczynne

Gdynia
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Telefon: (0-58) 669 52 22, Faks: (0-58) 669 52 22
E-mail:
bpo@razem.org.pl
Budynek architektonicznie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych
Godziny i dni przyjęć:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 14.00 - 18.00, środa, piątek w godz. 9.00 - 13.00