Byliśmy na wyciecze w Częstochowie i Krakowie, 11-16 września 2009r.