Dzień Dziecka w Ośrodku Wypoczynkowym Stowarzyszenia
"Razem" w Orłowie, 30 maja 2009r
.