Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących BAL w Hotelu Nadmorskim w Gdyni , 4 październiku 2008.