Spotkaliśmy się Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia EFFETHA w Gdyni Orłowie, 2008r.