Międzynarodowego Dnia Osób Niesłyszących BAL w Hotelu Nadmorskim w Gdyni , 2005r.