Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących BAL w Hotelu Nadmorskim w Gdyni , 2003r.