Działalność Klubu Sportowego "EFFETHA" luty-marzec 2003r.