Jubileuszowa X Ogólnopolska Pielgrzymka Głuchych KAŁKÓW - GODÓW,  od 05 lipca do 7 lipca 2002r.