Spotkaliśmy się z "POLICJĄ" w Gdyni, 7 czerwca 2001r.