Uroczystość Poświęcenia Sztandaru , 5 marca 2000r.