Na pierwszym spotkaniu postanowił by powstało stowarzyszenie "EFFETHA" w Gdyni, 1997r.