• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Biuletyn informacyjny: Wykaz przedmiotów ortopedycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 z 2004r., z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 14.09.2006r.

LP. rodzaj przedmiotów wskazania medyczne lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń okres użytkowania wysokość udziału własnego w cenie nabycia


1 Proteza kończyny dolnej* Amputacje w obrębie kończyny dolnej ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej raz na 3 lata** bezpłatnie


2 Proteza tymczasowa* Pierwszorazowo po amputacji w obrębie kończyny dolnej ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej zgodnie z zaleceniami lekarza bezpłatnie


3 Proteza robocza kończyny górnej* Amputacje w obrębie kończyny górnej w przypadku, kiedy stan kikuta pozwala na zaprotegowanie tego rodzaju protezą ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej raz na 3 lata** bezpłatnie


4 Uchwyty robocze do protez Proteza robocza ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej raz na 3 lata** bezpłatnie


5 Proteza kosmetyczna kończyny górnej* Amputacje w obrębie kończyny górnej ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej raz na 3 lata** bezpłatnie


6 Pończochy kikutowi Amputacje w obrębie kończyny dolnej, górnej ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 12 sztuk rocznie na każdą kończynę bezpłatnie


7 Gorsety i kołnierze ortopedyczne* Trwałe dysfunkcje tułowia, szyi ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog raz na 3 lata** bezpłatnie


8 Aparaty ortopedyczne* Trwałe dysfunkcje kończyn górnych, dolnych ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog raz na 3 lata** bezpłatnie


9 Kortezy tułowia i szyi Dysfunkcje czasowe tułowia, szyi ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog raz w trakcie leczenia danego schorzenia 30%


10 Protezy kończyny górnej i dolnej Dysfunkcje czasowe kończyn górnych, dolnych ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog raz w trakcie leczenia danego schorzenia 30%


11 Obuwie ortopedyczne Kryteria przyznawania zgodnie z częścią II załącznika nr 1 do rozporządzenia ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, a w przypadku uzupełnienia stopy -chirurg raz na 1 rok** 30%


12 Obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznego* Obuwie połączone z układem mechanicznym aparatów stabilizujących, odciążających, korekcyjnych i unieruchamiających kończyny dolne ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, chirurg raz na 1 rok** bezpłatnie


13 Laski i kule do stałego użytkowania Trwałe upośledzenie sprawności chodu chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego raz na 3 lata** 30%


14 Laska dla niewidomych (biała) Osoby niewidome i niedowidzące chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, okulista, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego raz na 2 lata bezpłatnie


15 Balkoniki i podpórki do stałego użytkowania Trwałe upośledzenie sprawności chodu chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego raz na 5 lat** 30%


16 Wózek inwalidzki ręczny do stałego użytkowania* Znaczne trwałe ograniczenie zdolności poruszania się ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog raz na 5 lat** bezpłatnie


17 Wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę* Dla osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz przy rozległych porażeniach i niedowładach kończyn i tułowia ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog raz na 5 lat** bezpłatnie


18 Wózek specjalny dziecięcy stabilizujący plecy i głowę* Mózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie się ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog raz na 3 lata** bezpłatnie


19 Wózek do raczkowania (pełzak)* Niedowłady mięśniowe u dzieci ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej raz na 2 lata** bezpłatnie


20 Fotelik do siedzenia dla dzieci* Mózgowe porażenie dziecięce lub inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie się ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej raz na 2 lata** bezpłatnie


21 Indywidualne przedmioty pionizujące* Rozległe porażenia i niedowłady kończyn oraz tułowia ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej raz na 4 lata** bezpłatnie


* Przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie
** Przedmioty ortopedyczne, których okres użytkowania może ulec skróceniu

* Przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie
** Przedmioty ortopedyczne, których okres użytkowania może ulec skróceniu

PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA MOŻE ULEC SKRÓCENIU


U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane.

U dzieci i młodzieży do 18 roku życia gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych; rehabilitacji; rozwoju fizycznego.

Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu